Bernette Sieben

"Ik onderscheid me door helder en oplossingsgericht advies te geven, het is mijn doel een deal succesvol en naar tevredenheid van de klant af te ronden. Het gaat bij vastgoedtransacties om grote financiële belangen, het is mijn taak om dat voor mijn klanten veilig te stellen. Die kennis heb ik in huis."

Bernette Sieben

Kennis en advies in Vastgoed & Legal

Bent u op zoek naar juridische advisering bij vastgoedtransacties, Vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkelingen en aan- en verhuur? U doet er goed aan contact op te nemen met Sieben Vastgoedadvies & Legal. Het is belangrijk om onze deskundigheid in een vroegtijdig stadium in te schakelen, om eventuele problemen achteraf te voorkomen. Belangrijkste doel van Sieben vastgoedadvies & legal is het behalen van een resultaat waarbij alle (juridische) risico’s in kaart zijn gebracht en/of zijn afgewenteld. Daarnaast bepalen we samen met u welke risico’s u eventueel wil of kan nemen en of die ook gedragen kunnen worden.

Oplossingsgericht en pragmatisch

Oplossingsgericht en pragmatisch zijn belangrijke kenmerken van Sieben vastgoedadvies & legal. Daarvoor moeten we u als klant goed kennen. U kunt uiteraard besluiten zelf onderhandelingen te voeren. Vaak is in het verleden gebleken dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien en achteraf opgelost dienen te worden. Voorkomen is beter dan genezen!

Onze vaste klanten beseffen dat inmiddels en vragen ons vanaf het eerste moment om advies, om zaken te kunnen benoemen en goed op elkaar af te stemmen. Tevens kunnen wij voor u een toegevoegde rol spelen in de afwikkeling en nazorg van de transacties en onderhandelingen.

Specialisme

Een specialisme van Sieben Vastgoedadvies & legal is het verrichten van due diligence onderzoek voor te verwerven of te verkopen onroerend goed. Dit onderzoek bestaat uit een zorgvuldige toetsing van de verschillende huur- of andere overeenkomsten, aktes, erfdienstbaarheden of andere beperkende bepalingen, de bestemming (RO-aangelegenheden), de kadastrale situatie en eventuele alternatieve gebruiksmogelijkheden."
Sieben vastgoedadvies & legal is in het hele land actief.

  1. Neemt u voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over mijn werkervaring, contact met mij op:
    0031 6 54325939 of info@siebenvastgoedadvies.nl

 

Op al onze diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.